+48 886 039 635

Rozwód bez orzekania o winie.

Rozwód od strony prawnej

Decyzja o zakończeniu małżeństwa z pominięciem roztrząsania kwestii winy niesie za sobą wiele korzyści.

Po pierwsze rozwód bez orzekania o winie jest o wiele mnie stresogenny. Całe postępowanie sądowe najczęściej kończy się na jednym posiedzeniu, co oznacza, że możliwe jest uzyskanie wyroku w ciągu kilku miesięcy od złożenia pozwu.

Rozwód z orzekaniem o winie wymaga natomiast przesłuchania świadków, którymi najczęściej będą członkowie rodziny, przyjaciele, znajomi. To powoduje, że zarówno te osoby, jak i sami małżonkowie postawieni są w niekomfortowej sytuacji. Sąd rozpytuje bowiem wówczas o najbardziej intymne szczegóły życia małżeńskiego. Dodatkowo postępowanie takie przedłuża się, ponieważ Sąd nie jest w stanie przesłuchać stron oraz wszystkich świadków na jednym posiedzeniu. Często też świadkowie z różnych przyczyn nie stawiają się na wyznaczony termin rozprawy, co powoduje konieczność jej odroczenia o kolejne tygodnie, a nawet miesiące. Mówiąc po prostu – „idąc w spór” – zdajemy się na decyzje sadu. Tym samym na pewno wydłużamy proces, zwiększamy koszty rozwodu, ale nie mamy gwarancji sukcesu.

Wnioskując o rozwód bez orzekania o winie nie ryzykujemy (w przypadku takiego samego wniosku drugiej strony), uznania przez Sąd nas winnym rozpadu małżeństwa. Sąd po analizie całego materiału dowodowego może bowiem dojść do wniosku, że winę ponoszą obie strony albo, że winni jesteśmy wyłącznie my.

Rozwód bez winy, a alimenty.

W trakcie prowadzonej z zainteresowanym analizy zwracamy uwagę na to, że w sytuacji orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie również istnieje możliwość domagania się od byłego małżonka alimentów. Inne są okoliczności ale rezygnacja z „rozwodu z winy” nie oznacza automatycznie rezygnacji z alimentów. W tym przypadku warunkiem jest tu popadnięcie w niedostatek, a uprawnienie trwa co do zasady przez okres 5 lat od orzeczenia rozwodu.

Tak jak mówiliśmy wcześniej błędne jest rozpowszechnione przekonanie, że wina któregokolwiek czy obojga małżonków za rozpad pożycia małżeńskiego ma wpływ na sposób podziału majątku wspólnego. To mit.

Inne plusy wyroku bez orzekania o winie.

Rozstanie bez rozpatrywania winy powoduje wreszcie niezaognianie konfliktu pomiędzy małżonkami i stwarza szansę na lepsze relacje z byłym małżonkiem w przyszłości. To z kolei będzie miało pozytywne przełożenie na dalszą współpracę w kwestiach dotyczących opieki nad wspólnymi dziećmi i kontaktów z nimi.

Mariusz Sawicki

Mariusz Sawicki

Radca prawny, założyciel Kancelarii Radców Prawnych „Sawicki i Wspólnicy”. Propagator koncepcji maksymalnej ochrony dzieci zarówno w okresie rozpadu małżeństwa rodziców jak i w okresie późniejszym.

Życiowego partnera można zmienić, ale rodzicami pozostaje się zawsze. Właśnie dlatego już na etapie rozwodu warto zadbać o przyszłość dzieci z tego związku.

Należy pamiętać, że jeżeli nastawiasz się na walkę, to druga strona prawdopodobnie odpłaci Ci pięknym za nadobne. Dochodzi wtedy do sytuacji wet za wet, cios za cios…