+48 886 039 635

Realia procesu sądowego.

Rozwód od strony prawnej

Gdy już ustalimy kwestie związane z poszczególnymi instytucjami prawnymi jakie pojawiają się w procesie rozwodowym i ustalimy listę rzeczy ważnych dla klienta zestawiamy to z realiami procesu sądowego. Innymi słowy dokonujemy chłodnej analizy co możemy udowodnić, jakie mamy szanse na rozstrzygniecie zgodne z naszymi oczekiwaniami. Dokonujemy oceny jakie są konsekwencje walki o określoną sprawę, co zyskujemy załatwiając określoną kwestię ugodowo. Uczciwa ocena dowodów jakimi dysponujemy połączona z oceną szans na wykazanie w sadzie naszej wersji pozwala łatwiej przystąpić do ugodowego załatwiania spraw.

Uświadamiam klientom jak wygląda w rzeczywistości proces rozwodowy:

  • przygotowanie do rozprawy,
  • przebieg rozprawy,
  • liczba posiedzeń,
  • przerwy pomiędzy rozprawami.

Pierwsza rozprawa rozwodowa, będąca najbardziej newralgicznym momentem, wyznaczana jest najczęściej po kilku miesiącach od złożenia pozwu o rozwód. Małżonkowie mają zatem sporo czasu na przygotowanie się do niej. Jest to okres, w którym po zapoznaniu się ze wzajemnymi stanowiskami stron (zawartymi w pozwie i w odpowiedzi na pozew) można dokonać analizy sprawy i pewnego bilansu kwestii, które są i muszą pozostać przedmiotem sporu, a o które być może nie warto kruszyć kopii.

Na sali rozpraw oprócz małżonków (i ewentualnie ich pełnomocników) zazwyczaj znajduje się tylko sędzia oraz dwóch ławników. Pierwsza rozprawa rozpoczyna się od tzw. wstępnego przesłuchania stron. Sąd zadaje wówczas kilka pytań, które mają na celu ustalenie czy i od kiedy małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa, czy istnieje między nimi więź fizyczna oraz duchowa, jaka jest sytuacja dzieci, czy toczyły się inne sprawy rodzinne. Następnie Sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, które w zależności od nasilenia konfliktu „okołorozwodowego” może być rozmaicie ukształtowanie.

Strony skłócone zazwyczaj powołują licznych świadków dla wykazania swych twierdzeń. Przesłuchania świadków nie należą do najprzyjemniejszych. W przypadku roztrząsania kwestii winy za rozpad małżeństwa pytania są bardziej szczegółowe i mogą dotyczyć wielu pobocznych kwestii. Dodatkowo małżonkowie przedstawiają dowody z dokumentów: zdjęcia, wiadomości sms, e-maile czy wydruki z portali społecznościowych. Jeżeli istnieje spór w sprawach dotyczących dziecka (władzy rodzicielskiej, miejsca pobytu, kontaktów) nawet bez wniosku stron Sąd zazwyczaj powołuje biegłych.

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, o którym decyduje ilość punktów spornych pomiędzy stronami, rozwód może zostać orzeczony albo na jednej, albo po przeprowadzeniu nawet kilkunastu rozpraw. Przerwy pomiędzy rozprawami trwają zwykle od kilku tygodni do kilku miesięcy. Po przeprowadzeniu wszystkich dowodów Sąd przesłuchuje strony, zamyka rozprawę i wydaje wyrok.

Z powyższego łatwo wysunąć wniosek, że im większa będzie ilość spraw, o których zadecydujemy samodzielnie poza Sądem, tym większe szanse na uzyskanie rozwodu w stosunkowo krótkim czasie, tj. już na pierwszym posiedzeniu.

Mariusz Sawicki

Mariusz Sawicki

Radca prawny, założyciel Kancelarii Radców Prawnych „Sawicki i Wspólnicy”. Propagator koncepcji maksymalnej ochrony dzieci zarówno w okresie rozpadu małżeństwa rodziców jak i w okresie późniejszym.

Życiowego partnera można zmienić, ale rodzicami pozostaje się zawsze. Właśnie dlatego już na etapie rozwodu warto zadbać o przyszłość dzieci z tego związku.

Należy pamiętać, że jeżeli nastawiasz się na walkę, to druga strona prawdopodobnie odpłaci Ci pięknym za nadobne. Dochodzi wtedy do sytuacji wet za wet, cios za cios…