+48 886 039 635

Podział majątku w procesie rozwodowym.

Rozwód od strony prawnej

W przypadku gdy strony będą współdziałały w elementach, które muszą być przedmiotem rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym, mogą na ”fali” współpracy i entuzjazmie negocjacji załatwić także sprawę podziału majątku. Byłaby to wartość dodana, swoista nagroda za umiejętność porozumienia się w innych dużo trudniejszych sprawach.

Najczęściej spotykaną w praktyce sytuacją jest dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków po rozwodzie, w odrębnym postępowaniu po uzyskaniu rozwodu.

Nie mniej na wniosek choćby jednej ze stron sąd może w procesie o rozwód przeprowadzić podział majątku wspólnego, jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Oznacza to, że małżonkowie powinni być ze sobą praktycznie zgodni w tej kwestii, ponieważ tylko wtedy możliwe będzie sprawne przeprowadzenie podziału majątku. Małżonkowie natomiast są zgodni, jeżeli nie ma pomiędzy nimi większego sporu co do składu majątku i wartości poszczególnych składników, a także wzajemnych rozliczeń stron z tytułu nakładów na ten majątek.

Co ciekawe, Sąd rozwodowy może również dokonać podziału jakiejś części majątku (np. wspólnego mieszkania), jeżeli strony porozumiały się co do podziału tylko tej części. Majątek, który nie został podzielony w trakcie rozwodu może być przedmiotem późniejszego postępowania nieprocesowego.

Jeżeli zatem stronom zależy na uregulowaniu w trakcie postępowania rozwodowego wszelkich wspólnych spraw, w tym na dokonaniu całościowych bądź częściowych rozliczeń majątkowych – przepisy prawa przewidują taką możliwość. Rozwód to trudne i stresujące doświadczenie. Perspektywa kolejnej konfrontacji w Sądzie z byłym już małżonkiem, tym razem w związku z podziałem majątku, stanowić może duże obciążenie psychiczne.

Nie ma wątpliwości, że warto pomyśleć o wszystkich zagadnieniach związanych z zakończeniem małżeństwa. Właściwe przygotowanie się do sprawy rozwodowej polegające m.in. na przeprowadzeniu rzeczowych rozmów z drugą stroną może przyczynić się do dokonania nawet rozliczeń majątkowych w wyroku rozwodowym, co pozwoli na kompleksowe zamknięcie pewnego rozdziału w życiu.

Mariusz Sawicki

Mariusz Sawicki

Radca prawny, założyciel Kancelarii Radców Prawnych „Sawicki i Wspólnicy”. Propagator koncepcji maksymalnej ochrony dzieci zarówno w okresie rozpadu małżeństwa rodziców jak i w okresie późniejszym.

Życiowego partnera można zmienić, ale rodzicami pozostaje się zawsze. Właśnie dlatego już na etapie rozwodu warto zadbać o przyszłość dzieci z tego związku.

Należy pamiętać, że jeżeli nastawiasz się na walkę, to druga strona prawdopodobnie odpłaci Ci pięknym za nadobne. Dochodzi wtedy do sytuacji wet za wet, cios za cios…