+48 886 039 635

O nas

Rozwód Za Porozumieniem, to efektywne połączenie doświadczenia prawniczego i psychologicznego.

Rozwód Za Porozumieniem - Radca Prawny Mariusz Sawicki i psycholog Jakub Kusiorski

Po pierwsze: dlaczego?

W trakcie wieloletniej praktyki prawniczej niezwykle często zadawaliśmy sobie pytania:

  • dlaczego ludzie dawniej sobie bliscy decydują się na tocznie sądowych batalii związanych z zakończeniem nieudanego związku małżeńskiego?
  • czemu ma służyć wykazanie za wszelką cenę, że to ta druga strona jest winna rozpadowi małżeństwa?
  • czy karanie drugiej strony poprzez utrudnianie jej kontaktów z dziećmi jest słusznym rozwiązaniem?

Prowadzenie licznych spraw rozwodowych umożliwiło nam poczynienie na przestrzeni lat wielu obserwacji. Analizując poszczególne przypadki niejednokrotnie dokonywaliśmy oceny kosztów, jakie ponoszą uczestnicy tego rodzaju postępowań. Przedmiotem naszych rozważań stały się zarówno koszty finansowe rozwodu, jak i jego wpływ na życie emocjonalne, rodzinne czy nawet społeczne stron procesu oraz innych osób w nim uczestniczących.

Przyglądanie się rozprawom sądowym, podczas których wielokrotnie dochodzi do krępujących oraz stresogennych zajść każdorazowo rodziło wątpliwości czy naprawdę konieczne jest roztrząsanie najbardziej intymnych szczegółów życia przed obcymi ludźmi i zdawanie się na ich ocenę. Wszystko to z kolei doprowadziło do postawienia kluczowego pytania: czy nie można inaczej?

Wyciągnięte wnioski oraz nasuwające się odpowiedzi dały nam impuls do stworzenia rozwiązania, które określiliśmy mianem nowego modelu załatwiania spraw rodzinnych. Nasza inicjatywa stanowi pozytywną alternatywę dla powszechnie występujących wśród małżonków schematów walki w procesie rozwodowym. Przyświeca nam cel minimalizowania kosztów rozwodowych – emocjonalnych, czasowych, finansowych oraz zadbanie o dobro dzieci rozwodzących się małżeństw.

Oczywistym jest, że o tym w jaki sposób się rozstaniecie decydują obie strony. Jednak dojrzałe oraz odpowiedzialne zachowanie jednego z małżonków może przyczynić się do powstania podobnej reakcji u współmałżonka.

Inicjatywa mająca na celu kompleksową pomoc tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej jaką jest rozpad małżeństwa i chcieliby wyjść z niej jak najszybciej oraz z jak najmniejszym bagażem negatywnych przeżyć, zmaterializowała się przy okazji organizacji cyklu szkoleń pracowniczych prowadzonych przez psychologa oraz coacha mgr Jakuba Kusiorskiego dla Kancelarii Radców Prawnych „Sawicki i Wspólnicy”.

Zestawienie doświadczeń i spostrzeżeń zarówno z sal sądowych, jak i gabinetu terapeutycznego zaowocowało konkluzją, że rozwód niesie za sobą zbyt dużo kosztów, przede wszystkim emocjonalnych i finansowych. Wtedy właśnie wyklarowała się idea, że można inaczej!

 

 

Po drugie: kto?

Mariusz Sawicki

Mariusz Sawicki

Radca prawny

Prawnik, założyciel Kancelarii Radców Prawnych „Sawicki i Wspólnicy”. Współautor idei minimalizowania kosztów rozwodu na wszelkich możliwych płaszczyznach poprzez połącznie profesjonalnej współpracy prawników i psychologów. Propagator koncepcji maksymalnej ochrony dzieci zarówno w okresie rozpadu małżeństwa rodziców jak i w okresie późniejszym. Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od dwudziestu lat wykonujący zawód radcy prawnego.

Jakub Kusiorski

Jakub Kusiorski

Psycholog i terapeuta

Współtwórca idei „Rozwód Za Porozumieniem”. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Warszawie i w Londynie. W 2008 roku powrócił do Olsztyna, gdzie prowadzi prywatny gabinet psychologiczny A-Thymos. W pracy koncentruje się na zasobach, mocnych stronach i możliwościach. Pomaga klientom indywidualnym i parom osiągać założone cele. Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię par i małżeństw, zajmuje się coachingiem oraz szeroko rozumianym rozwojem osobistym. Więcej na stronie Jakub Kusiorski.

    Może być inaczej...

    Rozwód Za Porozumieniem - Bez zbędnej walki i kosztów.

    Zapraszamy do kontaktu.