+48 886 039 635

Korzyści wynikające z porozumienia.

Rozwód od strony prawnej

Korzyści wynikające ze współpracy i negocjacji wg mnie są oczywiste!

W postępowaniu rozwodowym małżonkowie mogą porozumieć się we wszystkich kwestiach, które Sąd musi obligatoryjnie zawrzeć w wyroku. Dotyczy to zarówno winy za rozpad małżeństwa, władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem, miejsca pobytu dziecka, kontaktów rodziców z dzieckiem jak i wysokości alimentów. Dodatkowo podczas rozwodu małżonkowie mogą w sposób bezkonfliktowy uregulować sprawy dotyczące majątku wspólnego. W przypadku każdej z wymienionych płaszczyzn nie ma obowiązku rozstrzygania w drodze jednostronnej arbitralnej decyzji Sądu. Warunkiem jest, aby strony prezentowały zgodne stanowiska. Sąd oczywiście bada, czy ustalenia stron nie są krzywdzące dla żadnej z nich oraz czy przyświeca im cel nadrzędny, jakim jest dobro dziecka.

Wypracowanie konsensusu, który będzie satysfakcjonujący dla obu, często zwaśnionych oraz kierujących się emocjami stron, stanowi nie lada wyzwanie. Trzeba podkreślić, że gdy w pewnych sprawach ze względu na zbyt duże rozbieżności porozumienia osiągnąć się nie da, nadal pozostaje otwarta droga do osiągnięcia kompromisu dotyczącego choćby niektórych kwestii. Na przykład małżonkowie chcący za wszelką cenę udowadniać sobie winę, mogą w trosce o dobro dzieci dojść do porozumienia jedynie w sprawach ich dotyczących.

Istnieje szereg pozytywów płynących z zawierania porozumień całościowych bądź częściowych. Przede wszystkim prowadzą one do ograniczenia postępowania dowodowego, a tym samym skraca się czas trwania całego postępowania przed Sądem. Po drugie samodzielnie wypracowując porozumienie nie zdajesz się na rozstrzygnięcie Sądu, które może być dla Ciebie mniej korzystne. Po trzecie ograniczasz do minimum stres, który towarzyszy sądowym bataliom. Całe postępowanie jest mniej kosztowne, co oznacza nie tylko niższe opłaty, ale również to, że nie rozwodzisz się kosztem relacji z dziećmi, z byłym małżonkiem, z innymi członkami rodziny.

Mariusz Sawicki

Mariusz Sawicki

Radca prawny, założyciel Kancelarii Radców Prawnych „Sawicki i Wspólnicy”. Propagator koncepcji maksymalnej ochrony dzieci zarówno w okresie rozpadu małżeństwa rodziców jak i w okresie późniejszym.

Życiowego partnera można zmienić, ale rodzicami pozostaje się zawsze. Właśnie dlatego już na etapie rozwodu warto zadbać o przyszłość dzieci z tego związku.

Należy pamiętać, że jeżeli nastawiasz się na walkę, to druga strona prawdopodobnie odpłaci Ci pięknym za nadobne. Dochodzi wtedy do sytuacji wet za wet, cios za cios…