+48 886 039 635

Czy na pewno rozwód z winy?

Rozwód od strony prawnej

Niewątpliwie kwestia ustalenia winy w rozpadzie małżeństwa jest pierwszoplanowa przy przygotowywaniu strategii rozwodu. Mając świadomość, że w wyroku rozwodowym możliwe są trzy możliwości rozstrzygnięcia w kwestii winy:

  • rozwód bez orzekania o winie,
  • z orzeczeniem winy jednego z małżonków,
  • z orzeczeniem winy obu stron,

musimy podjąć z zainteresowanym decyzję w tym przedmiocie. I tu na pierwszy plan wysuwa się podstawowa reguła:

brak sporu co do winy bardzo ułatwia porozumienie w pozostałych kwestiach. Spór o winę zazwyczaj rozprzestrzenia się na pozostałe płaszczyzny.

Dlaczego decydujemy się na rozwód z orzekaniem o winie?

Z rozmów z osobami rozwodzącymi się wynika, że bardzo często chodzi o moralny aspekt winy. Niewątpliwie ustalenie, że to właśnie postępowanie współmałżonka doprowadziło do zakończenia małżeństwa może dawać pewną satysfakcję. Zdarza się, że ludzie w sądach chcą zostać zrozumieni, wyjaśnić swoje emocje i opowiedzieć o poczuciu krzywdy. W mojej ocenie jest to obszar pracy dla psychologa. Ludzie często chcą rozliczyć się w Sądzie z przeszłością i to zazwyczaj ta motywacja prowadzi do podjęcia decyzji o żądaniu orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka.

Pytaniem kluczowym, na które musi sobie odpowiedzieć, zainteresowany jest:

czy naprawdę potrzebuje urzędowego zaświadczenia od trzech obcych osób (skład orzekający to sędzia zawodowy i dwóch ławników) kto spowodował ze małżeństwo się rozpadło?

Przecież pamiętać należy, że to małżonkowie i tak naprawdę tylko oni wiedzą co się między nimi wydarzyło i co nie zadziało, kto nawalił. Czy trzeba zaświadczenia na to każdy odpowiedzieć musi sobie sam.

Drugą kwestią związaną z „rozwodem z winy” są alimenty pomiędzy byłymi małżonkami. W przypadku uzyskania wyroku, w którym Sąd uzna za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa drugiego współmałżonka powstaje możliwość żądania od niego alimentów dla siebie, jeżeli po rozwodzie standard życia uległ istotnemu pogorszeniu. Obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego jest nieograniczony w czasie, co oznacza, że w każdym momencie można wystąpić z żądaniem zapłaty alimentów.

Mariusz Sawicki

Mariusz Sawicki

Radca prawny, założyciel Kancelarii Radców Prawnych „Sawicki i Wspólnicy”. Propagator koncepcji maksymalnej ochrony dzieci zarówno w okresie rozpadu małżeństwa rodziców jak i w okresie późniejszym.

Życiowego partnera można zmienić, ale rodzicami pozostaje się zawsze. Właśnie dlatego już na etapie rozwodu warto zadbać o przyszłość dzieci z tego związku.

Należy pamiętać, że jeżeli nastawiasz się na walkę, to druga strona prawdopodobnie odpłaci Ci pięknym za nadobne. Dochodzi wtedy do sytuacji wet za wet, cios za cios…